Beeldende en Audiovisuele Kunsten (beginnend)

De nieuwe optie “Beeldende en Audiovisuele Kunsten – beginnend” bouwt voort op de opleidingen van de derde graad. Het is een algemene, brede initiatieopleiding op het niveau van de vierde graad, zonder zich te beperken tot één specifieke optie (tekenkunst, schilderkunst, keramiek e.d.).

Deze opleiding is de ideale opstap voor leerlingen tussen 16 én 45 jaar die toch artistiek onderwijs willen volgen, maar onvoldoende tijd hebben om twee blokken van 4 lestijden per week te volgen.

De opleiding vraagt van jou slechts één avond of namiddag per week (één blok van 4 wekelijkse lestijden).

Advertenties