Beeldende en Audiovisuele Kunsten (verdiepend)

De nieuwe optie “Beeldende en Audiovisuele Kunsten – verdiepend” bouwt voort op de opleidingen van de vierde graad. Deze opleiding is een ideale aanvulling voor leerlingen die een opleiding in de specialisatie volgen.

Er wordt dus verwacht dat je als cursist reeds extra competenties verworven hebt. Het is een algemene, brede aanvullende opleiding op het niveau van kusntexploratie, waarbij je je eigen artistiek project in de specialisatie aanvult met elementen zoals portfolio, tentoonstellingsaspecten, kunstactua en waarbij je feed-back krijgt op je project vanuit een andere “bril”.

De opleiding vraagt van jou één avond of namiddag per week (één blok van 4 wekelijkse lestijden).

Advertenties