Inschrijven

Je kan je nog inschrijven tot 30 september 2017.

Voor een eerste inschrijving dien je je persoonlijk tijdens de openingsuren van het secretariaat aan te bieden, in het bezit van je identiteitskaart.

INSCHRIJVINGSGELD – SCHOOLJAAR  2017-2018

Ouder dan 24 jaar (geboren voor 01.01.1993): € 357 (€ 179 met vermindering, zie lager). Extra korting van € 35 met de Uitpas voor inwoners van de gemeente Maasmechelen.

tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 01.01.1993 en 31.12.1999) : € 179 . Extra korting van € 35 met de Uitpas voor inwoners van de gemeente Maasmechelen.

Jonger dan 18 jaar (geboren na 31.12.1999) : € 75 (€ 52 met vermindering, zie lager).  Extra korting van € 5 met de Uitpas voor inwoners van de gemeente Maasmechelen.

RECHT OP VERMINDERING – SCHOOLJAAR 2017-2018 (ATTEST MEEBRENGEN!)

Je kan vermindering genieten als je bij inschrijving een van onderstaande attesten kan voorleggen. Alle attesten moeten van september 2017 zijn of nog geldig zijn in september 2017. Wanneer de inschrijver ten laste is van een persoon, dient ook een formulier ‘gezinssamenstelling’ bijgevoegd te worden (af te halen bij het gemeentebestuur van je woonplaats).

Attest van de VDAB of RVA (niet vakbond of hulpkas): uitkeringsgerechtigde werkloze of personen ten laste daarvan, verplicht ingeschreven deeltijds werkloze of personen ten laste daarvan

Attest van OCMW: leefloonontvangers of personen ten laste daarvan

Attest van FOD Sociale zekerheid of mutualiteit(met vermelding RIZIV-nummer): gehandicapten (min. 66% of zelfredzaamheid van minimaal 7 punten) of personen ten laste daarvan, mindervaliden of personen ten laste daarvan

Attest van gemeentehuis: resident in gezinsvervangend tehuis of MPI, statuut van erkend politieke vluchteling of personen ten laste daarvan

Attest van eerste inschrijving in academie of gezinslid: minder dan 18 jaar, indien het andere gezinslid al het inschrijvingsgeld heeft betaald; minder dan 18 jaar, indien dezelfde persoon of gezinslid heeft betaald in een andere studierichting voor deeltijds kunstonderwijs (bvb Muziekacademie)

Advertenties